Pravidla online obchodu avtostark.pl
§ 1

Tyto předpisy stanovují pravidla pro nákupy v online obchodě provozovaném společností AVTOSTARK Szymon Dąbrowski Letní 3, 07-200 Wyszków Nip 7621997950 Regon 147268119 Tel 690-690-012

§ 2
Prodejce prostřednictvím internetového obchodu prodává brožury, elektronické publikace a počítačové programy pouze v Polsku a provádí příkazy zadané dospělými fyzickými osobami nebo právnickými osobami se sídlem a sídlem v Polsku, dále jen "Kupující".
Podmínkou pro používání internetového obchodu je, že má zákazník webový prohlížeč a aktivní e-mailovou adresu.

§ 3
Kupující může objednávat online, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky jsou zpracovávány v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

§ 4
Podmínkou přijetí objednávky k provedení je správné vyplnění a zaslání elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici prodávajícím v internetovém obchodě na adrese: www.avtostark.pl

§ 5
Podmínkou pro provedení objednávky je řádné vyplnění elektronického objednávkového formuláře a e-mailové adresy poskytnuté Kupujícím k potvrzení přijetí Objednávky. Pokud nejsou uvedené údaje úplné, prodávající se obrátí na Kupujícího. Není-li kontakt s kupujícím možný, má prodávající právo objednávku zrušit

§ 6
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Objednávky, která neposkytla všechna požadovaná data nebo uvedená data vyvolává pochybnosti o jejich správnosti. Pořadí, které nelze potvrdit do 10 dnů od odeslání, nelze provést.

§ 7
Podmínkou předání objednávky kupujícím je přečíst si tyto předpisy a přijmout jejich ustanovení při provádění objednávky

§ 8
Po zadání objednávky obdrží Kupující potvrzení o smlouvě - e-mail zaslaný automaticky obchodem.

§ 9
Ceny zboží v obchodě jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují DPH.

§ 10
Způsoby doručení a platební metody dostupné v internetovém obchodě:

Způsob doručení Dostupné způsoby platby
Registrovaný dopis / zásilka, doručení kurýrem Předplacení - převod na účet prodávajícího,
Przelewy24 (DialCom),
platební karta (PayPro),
Platíte s PayPal,
Platba "dobírkou"
Osobní sbírka Předplacení - převod na účet prodávajícího,
Przelewy24 (DialCom),
platební karta (PayPro),
platba v PayPalu,
Platba na místě - v hotovosti nebo kartou
Náklady na doručení závisí na volbě způsobu doručení a způsobu platby, jakož i na druhu a hodnotě objednaného zboží a služeb. Výpočet nákladů na doručení je k dispozici v souhrnu objednávky před jeho schválením.
Pokud zvolíte platební metodu Przelewy 24, provede se platby operátorem - DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kančlerska 15, 60-327 Poznaň
Pokud si vyberete platbu pomocí platebních karet - platbu zpracuje operátor - PayPro SA, ul. Kančlerska 15, 60-327 Poznaň.
Pokud zvolíte platební metodu PayPal, bude platit operátor - PayPal (Europe) S.à.l. et Cie, S.C.A. (R. C. Luxembourg B 118 349)

§ 12
V případě platby bankovním převodem platí následující postup: Kupující po provedení objednávky obdrží potvrzení objednávky, na základě které kupující provede platbu na účet prodávajícího. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY obsahuje číslo objednávky, jeho hodnotu a číslo bankovního účtu prodávajícího. Kupující je povinen poskytnout následující formulář na formuláři: "Online obchod, ORDER NUMBER ........".

§ 14
U objednaných produktů jiných než předplacených a on-line produktů (ke stažení online) bude vystavena faktura s DPH.
On-line produkty budou k dispozici ke stažení po registraci platebního efektu pro objednávku. V případě produktů, které vyžadují sériové číslo, bude zaslána e-mailem, pokud je soubor k dispozici ke stažení. Faktura s DPH bude vystavena a zaslána do 7 dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího.
V případě PRENUMERAT bude vystavena faktura s DPH a zaslána do 7 dnů ode dne připsání předplatby na účet prodávajícího. Odeslání placeného předplatného bude provedeno v souladu s publikačním cyklem.

§ 15
Prodávající může poskytnout kupujícím slevové kupony, jejichž provozní pravidla jsou uvedena v těchto předpisech
1. Každý slevový kupón může mít datum platnosti (platnost),
2. Pokaždé, když je sortiment, na který se reklama vztahuje,
3. Kupon nemůže být vyměněn za hotovost nebo se nemůže obchodovat,
4. Kupon lze použít pouze po dobu jeho platnosti,
5. Sběr několika slevových kuponů nepředstavuje základ pro zvýšení slevy.


§ 16
Kupující, který je spotřebitelem (ve smyslu čl. 221, odst. 7 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku OJ 1964 číslo 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů.) Má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu poskytnutí výpovědi v písemné formě 14 dní (ustanovení právního základu zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, bod 827)).
Prohlášení může být předloženo na formuláři tvořícím přílohu č. 1 těchto předpisů, ale není povinné. Toto prohlášení musí být jednoznačné - může mít formu dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem
Tato lhůta je doba, která začíná běžet ode dne, kdy Kupující převezme danou položku. Chcete-li splnit termín, postačí předat prohlášení prodávajícího na adresu prodávajícího na oddělení zákaznického servisu tel 22 2425450, email: sprzedaz@sekocenbud.pl
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neplatnou.
To, co svědčí strany, je vráceno v nezměněném stavu, pokud změna nebyla nutná, aby se zjistila povaha, vlastnosti a fungování věcí. V opačném případě je kupující odpovědný za snížení hodnoty položky v důsledku jejího použití způsobem, který přesahuje tento nezbytný rozsah.
Návrat by měl být proveden nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží by mělo být vráceno na adresu prodávajícího. V takovém případě prodávající uhradí kupujícímu nejpozději do 14 dnů, které jim vzniknou věci nákladů a nákladů na lodích nejlevnější částku nepřevyšující běžný způsob doručení nabízené internetovém obchodě sekocenbud.pl za vrácené výrobky. Prodávající vrátí platbu za použití stejného způsobu platby jako spotřebitel, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení zboží, což pro něj nezahrnuje žádné náklady.

§ 17
Právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo provozovnu nebo z dálky se nevztahuje na Zákazníka, který je spotřebitelem ve vztahu ke smlouvám:
1) poskytování služeb, kdy obchodník z plný servis s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před poskytnutím že podle ustanovení obchodníka ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
2) předmětem služby je nepředstavovaná položka, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
3) ve kterém předmětem služby jsou věci, které po doručení jsou vzhledem k jejich povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
4) předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v uzavřených obalech, pokud byl obal otevřen po dodání;
5) pro doručování novin, časopisů nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném
6) pro dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co obchodníka informoval o jeho ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

§ 18
Reklamace lze podat písemně na následující adresu: AVTOSTARK Szymon Dąbrowski Letnia 3, 07-200 Wyszków nebo prostřednictvím e-mailu: sklep@avtostark.pl. Lhůta pro jejich posouzení je až 14 dní.

§ 19
Zadáním objednávky kupující souhlasí s uvedením svých osobních údajů do databáze prodávajícího a jejich zpracování za účelem plnění smlouvy. Nedostatek takového souhlasu zabraňuje prodávajícímu dokončit objednávku. Zákazník je zodpovědný za poskytnutí falešných osobních údajů.
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících na základě ustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a poskytování


TOP